Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

20kwietnia2017
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ogłoszenie

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłaszam co, następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0104 ha, położonej przy zbiegu ulic: Sadowej i Dalekiej w obrębie 0057-57 miasta Grodzisk Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2/1 o powierzchni 0,0291 ha, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 20.04.2017r. do dnia 10.05.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A.

 

z up. BURMISTRZA,

 

Zastępca Burmistrza

Piotr Galiński


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

28.04.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej działań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu przy Placu Zygmunta Starego.
Ankieta

Zobacz wszystkie

Pogoda w Grodzisku:

Wszystkie galerie