Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Pytania do Burmistrza:

Wybierz kategorię lub wpisz poszukiwaną frazę:
Kategoria: Szukaj:
Pytanie: Michał, 16.10.2014

Szanowny Panie Burmistrzu, dlaczego nie będzie połączenia drogowego ul. Narutowicza z ul. Bałtycką? Czy Władze Gminy rozważały/rozważają ponowne połączenie tych ulic poprzez wykup działki (niezabudowanej) przylegającej do obu ulic?

Szanowny Panie Michale,

informuję, że ze względu na różnicę poziomów przyszłej ul. Bałtyckiej na wjeździe do tunelu takie połączenie nie jest możliwe. Będzie połączenie dla pieszych.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: Andrzej, 16.10.2014

Witam, Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać co dzieje się z inwestycją w stawy Walczewskiego która zgodnie z zapowiedziami powinna się już dawno rozpocząć, lecz zamiast tego w najbliższym otoczeniu stawów buduje się jakiś blok mieszkalny z pożal się boże garażem podziemnym, zbudowanym na poziomie parteru.(!) Zmienia się wszystko dookoła niekoniecznie na dobre a przebudowa stawów stoi w miejscu. Czy inwestycja w stawy została zatrzymana??? A może czekamy na wybudowanie tego bloku żeby mieszkania się lepiej sprzedawały?

Szanowny Panie Andrzeju,

informuję, że Gmina jest w posiadaniu "Projektu modernizacji zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim", w tym pozwolenia wodnoprawnego i obecnie oczekuje na uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia realizacji modernizacji stawów będzie określony po uzyskaniu w/w decyzji.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: Piotr Duszyński, 15.10.2014

WItam Panie Burmistrzu, Kilka miesięcy temu wraz z żoną zakupiliśmy działkę w Opypach na ulicy Paprociowej. Niestety jej stan jest w tej chwili bardzo zły. Czy planowana jest jakaś modernizacja tej drogi ? Pozdrawiam, Piotr D.

Szanowny Panie Piotrze,

informuję, że ul. Paprociowa w Opypach jest drogą powiatową zarządzaną przez Powiatowy Zarząd Dróg (ul. Traugutta 41, tel. 22-724 05 70, e-mail: sekretariat@pzdgm.pl), w związku z powyższym pytanie nie dotyczy kompetencji Burmistrza i Urzędu.

Jednocześnie informuję, że w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktów mieszkańców z administracją publiczną, niniejsze pytanie zostało przesłane do w/w instytucji, która udzieli Panu szczegółowej odpowiedzi.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: Tomek, 13.10.2014

Panie Burmistrzu, Czekamy na wyrównanie ulicy Pułaskiego.Z niecierpliwoscią czekamy także na wykończenie naszej ulicy.Tumany kurzu ,który unosi się po przejechaniu nasza ulicą zostaje na elewacjach i wpada nam do mieszkań.

Szanowny Panie Tomaszu,

informuję, że modernizacja ul. Pułaskiego nie jest ujęta w obecnie obowiązującym Planie wydatków majątkowych na 2014 rok. Ewentualne uwzględnienie w/w inwestycji w Planie wydatków majątkowych będzie rozpatrywane przy ustalaniu budżetów na przyszłe lata i jest uzależnione m.in. od możliwości finansowych Gminy.

Dodatkowo informuję, że Pana zawiadomienie o złym stanie w/w ulicy zostało skierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się utrzymaniem i naprawą dróg gminnych.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: KonradM, 12.10.2014

Panie Burmistrzu, na części byłej fabryki tarcz ściernych powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. Jakie są plany wobec drugiej części nieruchomości po upadłym zakładzie? W sieci znajdują się artykuły z 2011 roku przywołujące Pana wypowiedzi sugerujące powstanie tam galerii handlowej ( http://wiadomosci.wpr24.pl/nie_ma_klubu_nie_bedzie_fabryki_;7065.html), natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówi o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługach. Kto jest właścicielem tej działki? Czy status zabytku części nieruchomości po byłej fabryce w praktyce nie zablokuje rozbiórki tego obiektu?

Szanowny Panie

Informuję, że jak Pan słusznie zauważył dla terenu po byłej fabryce Tarcz Ściernych obowiązuje  mpzp  (Uchwała Rady Miejskiej nr 496/2013  z dnia 23 stycznia 2013 r.). Wskazane tereny opisane są symbolem MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, U – tereny usług. Gmina Grodzisk Mazowiecki nie jest właścicielem terenów po byłej fabryce. Zapisy mpzp szczegółowo odnoszą się do trenów zabytkowych, są uzgadniane na etapie procedury planistycznej z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Plan wskazuje obiekt wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co oznacza, iż na etapie poprzedzającym każdą inwestycje należy prace uzgodnić ze służbami Ochrony zabytków.

 

Z poważaniem

Paweł Dąbrowski Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego


Rok z Chełmońskim
Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27

fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny Otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 7:00 - 14:00

21.10.2014 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna
Wszystkie galerie