Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Pytania do Burmistrza:

Wybierz kategorię lub wpisz poszukiwaną frazę:
Kategoria: Szukaj:
Pytanie: Joanna, 18.8.2014

Witam, Z zamieszczonej na stronie Grodziska mapki wynika, że obwodnica będzie przebiegać wzdłuż rowów znajdujących się przy "Górkach Szwedzkich" odcinając dzielnicę Łąki od ternu "Górek". Czy możliwe jest inne wytyczenie trasy, tak, by obwodnica nie przebiegała tuż przy terenie historycznego grodziska?

Szanowna Pani Joanno!

Przebieg obwodnicy zachodniej był poddany szerokiej dyskusji a następnie zaakceptowany kilka lat temu. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie tj. przygotowania nowych dokumentów  niezbędnych do wniosku do uzyskania środków finansowych z UE (początkowo obwodnica miała być finansowana ze środków marszałkowskich).

Łącznikiem mieszkańców południowej części miasta, szczególnie mieszkańców "Łąk" jest zaprojektowany most pod obwodnicą na wysokości"Gór Szwedzkich"pod którym będzie prowadzony chodnik - przejście dla pieszych.

Jednocześnie pragnę Panią poinformować, że pod koniec września br. ukaże się wydanie specjalne informatora o obwodnicy zachodniej - udostępnione wszystkim mieszkańcom uważam, że uzyska tam Pani dogłębne wiadomości o tej inwestycji..

Pozdrawiam
Pełnomocnik Burmistrza
d/s kluczowych inwestycji drogowych
Tomasz Hopko

Pytanie: Krzysztof , 13.8.2014

Dzień Dobry Mam pytanie gdzie można uzyskać wiadomości dotyczące na jakie stanowisko Urząd Gminy prowadzi rekrutację. Ewentualnie do kogo można złożyć CV i list motywacyjny do pracy w Urzędzie Gminy.

Szanowny Panie Krzysztofie,
Wszystkie ogłoszenia o naborach Urzędu Miejskiego zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.grodzisk.pl/?id=1988
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać podając nazwę stanowiska, którego dotyczy bieżąca rekrutacja.
Pozdrawiam Michał Mazur, Wydział Promocji

Kategoria: Inne
Pytanie: Michał, 8.8.2014

Szanowny Panie Tomaszu Hopko. Chciałbym zabrać głos w sprawie odpowiedzi jaką udzielił Pan 23-07-2014 pytającemu o pseudonimie "A." w sprawie obwodnicy. W pełni zgadzam się z "A." i chciałbym aby nie miasto nie brnęło w rozwiązanie zaprojektowane kilka (o ile nie kilkanaście) lat temu. Okoliczności od momentu wykonania analiz zmieniły się diametralnie: 1) Nie powstanie południowa obwodnica Grodziska, 2) powstał plan włączenia "paszkowianki" do węzła Grodzisk. Jak trafne są analizy projektantów widzimy np. po korkach przy bramkach poboru opłat. W tej sytuacji uważam, że skrzyżowanie obwodnicy z ul. Żyrardowską bezwzględnie powinno być bezkolizyjne, a odcinek od tego skrzyżowania do węzła Grodzisk dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Błąd w który Pan uparcie brnie wyjdzie na jaw w pierwszych latach użytkowania obwodnicy, proszę o poprawę, kiedy jeszcze jest to jeszcze możliwe.

Panie Michale!

Zgadzam się z kierunkiem Pana myślenia, lecz nie uwzględnia Pan wielu sytuacji  w tym i finansowej, które występują w procesie inwestycyjnym - nie tylko u nas. We wrześniu wydany zostanie specjalny informator o obwodnicy zachodniej i sytuacji w jakiej się znajdujemy, mam propozycję aby Pan po zapoznaniu się z jego treścią o ile informacja będzie nie wystarczająca, znalazł trochę czasu na dyskusję - ja jestem do dyspozycji po uprzednim umówieniu się. Pracuję w urzędzie w godzinach od 8.00 do 12.00, tel.668 329 952.

Pozdrawiam
Pełnomocnik Burmistrza
d/s kluczowych inwestycji drogowych
Tomasz Hopko

Pytanie: Maciej, 1.8.2014

Decyzja Wojewody w sprawie realizacji budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego została cofnięta , jakie kroki poczyni gmina w celu uruchomienia budowy obwodnicy ? jeżeli tak to czy tym razem Pan Burmistrz weźmie pod uwagę kolizyjne rozwiązania z istniejącymi nieruchomościami czy nadal metodą spychową uzna że problemów nie ma a pokrzywdzeni niech se radzą z inwestorem. pozdrawiam

Panie Macieju!

Proszę o cierpliwość - we wrześniu ukaże się specjalny informator dla mieszkańców Grodziska o obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, po przeczytaniu którego wiele niejasności zostanie wyjaśnionych. Dodatkowo na stronie Grodziska ukażą się dokumenty ukazujące proces przygotowania tej inwestycji.

Pozdrawiam

Pełnomocnik Burmistrza

d/s kluczowych inwestycji drogowych

Tomasz Hopko

Pytanie: Michał,Robert,Ania,Dorota, 31.7.2014

Szanowna Pani Dyrektor ds. oświaty w gminie Pytanie dotyczy sprawy dzieci rodziców z Grodziska które nie dostały się do państwowych /gminnych przedszkoli. Podkreślimy raz jeszcze PAŃSTWOWYCH / GMINNYCH ! Z informacji jakie otrzymujemy od Pani,Pana Burmistrza listownie czy na antenie radia ,wynika,że w mieście nie brakuje miejsc dla dzieciaków. Proszę wytłumaczyć nam co robi gmina i Pani i Pan burmistrz osobiście aby nasze dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych w placówkach gminnych a my ich rodzice byśmy mogli pracować i płacić podatki w gminie ,na co tak wielce zwraca się uwagę chociażby w kryteriach procesu rekrutacyjnego? Jak dotąd brak konkretów w postaci kolejnych wolnych miejsc w przedszkolach państwowych czy innej formy rozwiązania problemu jak np. dofinansowania gminy do przedszkoli prywatnych w takim stopniu aby rodziców kosztowało to tyle co w gminnym przedszkolu. cdn

Szanowni Państwo,

od wielu lat na terenie gminy prowadzone są działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych: wybudowane zostało nowe przedszkole przy ul. Górnej oraz Szkoła Podstawowa w Książenicach, uruchomiliśmy także sześć punktów przedszkolnych (w tym w wynajmowanych pomieszczeniach). W ciągu ostatnich pięciu lat liczba miejsc przedszkolnych wzrosła z 756 (rok szkolny 2008/2009) do 1320 (rok szkolny 2013/2014). Wszystkie przytoczone powyżej działania nie doprowadziły niestety do sytuacji, w której każde dziecko zamieszkałe w gminie znajdzie miejsce w placówce publicznej.

Odnosząc się do kwestii dopłat gminy do niepublicznej opieki przedszkolnej chciałabym wyjaśnić, że wszystkie placówki wpisane do gminnej ewidencji placówek niepublicznych, po złożeniu na każdy rok budżetowy odpowiedniego wniosku, otrzymują dotację, naliczaną na każde dziecko objęte opieką, również na dzieci zamieszkałe poza naszą gminą. Gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do grodziskich przedszkoli niepublicznych zwracają gminie Grodzisk równowartość naliczonej na te dzieci dotacji. Tym samym wszystkie dzieci traktowane są tak samo w kwestii odpłatności za przedszkole. Wykaz placówek niepublicznych na terenie gminy dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz grodziskiego biura oświaty (w tym na ich stronach BIP).

W przedszkolach publicznych po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej zabrakło miejsc dla 54 trzylatków. Jest możliwe, że do przedszkola dostały się dzieci z taką samą liczbą punktów jak Państwa dzieci, ponieważ w takich przypadkach na wolne miejsca dzieci były losowane przez system komputerowy.

Proponuję rozważyć skorzystanie z wolnych miejsc w pięciogodzinnym punkcie przedszkolnym w Natolinie lub nowoutworzonym pięciogodzinnym oddziale w Przedszkolu Nr 5.

 

Pozdrawiam,

Ewa Burzyk

Dyrektor Biura Oświaty

Kategoria: Oświata

Rok z Chełmońskim
Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27

fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny Otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 7:00 - 14:00

16.09.2014 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna
Wszystkie galerie