Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Pytania do Burmistrza:

Wybierz kategorię lub wpisz poszukiwaną frazę:
Kategoria: Szukaj:
Pytanie: Jacek , 3.4.2017

Witam, czy w związku z wygraną Marka Tatały w sądzie, można napić się piwa np. nad stawem w Izdebnie Kościelnym ? Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Jacek http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141635,21577955,pierwszy-cieply-weekend-nad-wisla-warszawiacy-wyciagaja-piwo.html#BoxLokKrajImg

Szanowny Panie,

 

Wyrok przywoływany przez Pana nie oznacza jednak, że wszędzie można będzie pić alkohol. Po pierwsze dlatego, że nie stanowi on prawa, czyli inne sądy mogą tę samą sprawę interpretować zupełnie inaczej. Po drugie dlatego, że orzeczenie wydane w tej sprawie dotyczy jedynie tego miejsca i okoliczności, w których wskazany przez Pana mężczyzną  pił piwo. W Polsce nie ma prawa precedensowego.

Strażnicy Miejscy z Grodziska Mazowieckiego każdą sytuację będą oceniać indywidualnie, jeżeli  uznają, że dochodzi do łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, to będą odpowiednio reagować.

 

Pozdrawiam,

Dariusz Zalesiński

Komendant Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Pytanie: Marek, 28.3.2017

Jednym z podstawowych założeń przekonania mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej a tym samym ograniczenia smogu jest jej punktualność oraz praca w tzw. takcie tzn. środek komunikacji z przystanku X odjeżdża co 15,30 lub 60 min plus obowiązkowe skomunikowanie go z innymi środkami komunikacji publicznej. Odpowiednią zmianę wprowadziła w ostatnim czasie WKD natomiast autobusy w Grodzisku nadal nie są w żadnym stopniu skomunikowane, odjeżdżają o różnych porach, w szczególności na linii 3 jest luka ponad 1,5 godz pomiędzy 17:24 a 18:59 uniemożliwiając w praktyce skorzystanie z autobusu przez pasażerów powracających z W-wy. Dodatkowo autobusy jeżdżą bardzo nieregularnie - o ile spóźnienia można wytłumaczyć, o tyle odjazdy przed czasem to już incydenty karygodne. Czy Urząd Miasta, jako Zamawiający, ma wpływ na sposób realizacji zadań przez PKS Grodzisk?

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana  pytanie informuję, że tut. urząd wraz z operatorem, czyli PKS Grodzisk, dostosowuje rozkłady jazdy biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców jak i możliwości wynikające z  umowy na świadczenie tej usługi przez PKS. Bardzo ważnym elementem wpływającym na  godziny odjazdów autobusów jest dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkół, co nie zawsze można pogodzić z rozkładami jazdy innych środków transportu. W szczególności dotyczy to linii nr 3. Pana sugestie zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu nowych rozkładów jazdy.

Z poważaniem,

Andrzej Korpysa

Kategoria: Komunikacja Miejska
Pytanie: Krzysztof, 15.3.2017

Panie Burmistrzu Po 10 latach mieszkania i zadawania Panu już 3-krotnie tego pytania zadam je z okazji jubileuszu kolejny raz. Od 10 lat nie ma planu utwardzenia dróg szutrowych dochodzących do głównej drogi wspólnej dla Grodziska i Odrano Woli czyli Szczęsno-Kijowskiej-utwardzone zostały dojazdowe szutrowe drogi do dwóch nowych osiedli "czworaków" przy ulicy Szczęsnej 2/4/6-na pozostałe drogi brak pomysłu-osiedla pobudowane 3 lata temu ale to jak rozumiem wsparcie biznesu-ulic z 12 domami się nie utwardza? Nie zrobił Pan nic aby temat utwardzania szutrowych dróg chociażby płytami betonowymi rozwiązać oraz poprawić ilość dróg utwardzonych w gminie-temat ważny nad którym nie ma Pan żadnej koncepcji,planu ponieważ jest nie medialny.

Szanowny Panie,

 

w odpowiedzi na Pańskie pytanie informuję, że Gmina przeznacza corocznie zwiększające się środki finansowe na przebudowę dróg. W roku bieżącym będzie to kwota powyżej 20.000.000 zł.

W pierwszej kolejności przebudowywane są drogi zbiorcze, a następnie będą realizowane inwestycje na drogach bocznych. W roku bieżącym projektujemy w tym rejonie przebudowę ul. Kijowskiej, Łagodnej i Prostej. Po zrealizowaniu w/w inwestycji będą projektowane i utwardzane drogi boczne. Drogi wewnętrzne stanowiące dojazd do osiedli wybudowanych w ciągu ostatnich lat zostały wybudowane przez deweloperów.

 

Z poważaniem

 

Stanisław Olkowski

kierownik Obsługi Inwestycyjno - Technicznej

Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: Rafał, 6.3.2017

Witam, ponawiam pytanie z 20.02 dot przebudowy ulicy Kresowej, 1) ulica miała być realizowana w 2017r, natomiast teraz z inf uzyskanych w magistracie wynika ze w tym roku zostanie jedynie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, z realizacją w 2018, czemu realizacja jest ponownie opóźniania? 2) Ulica wg obecnych planów ma mieć 5m szer - co wydaje się być wartością delikatnie mówiąc śmieszną, choćby z uwagi na fakt że łącznik pomiędzy Kresową a Malinową - ul. Jaworowa ma w planach 12m sz(2x więcej),a ul Malinowa 6m. Szer 5m nie pozwala na swobodny ruch w dwóch kierunkach samochodów osobowych co dopiero mówiąc o samo ciężarowych???? 3) brak chodnika w planach? przy szer. 5m oznacza to zagrożenie dla pieszych 4) brak zaprojektowanych progów zwalniających - 500m ulicy bez takiego ograniczenia oznacza kolejne zagrożenie dla mieszkańców i pieszych. Proszę o odniesienie się do WSZYSTKICH powyższych pkt. Pozdrawiam Rafał

Szanowny Panie,

Ogłoszenie przetargu na wykonanie nawierzchni ulicy Malinowej, Kresowej i Poziomkowej zostało zaplanowane na III/IV kwartał 2017 roku. Procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych będzie trwać od dwóch do trzech miesięcy. Planowany termin realizacji inwestycji został oszacowany na około 12-14 miesięcy ze względu na zakres robót, w tym wykonanie kanalizacji deszczowej w ww. ulicach.

Szerokość nawierzchni ulicy Kresowej podyktowana jest szerokością pasa drogowego, która w znacznej części ulicy wynosi około 6,5m. Ponadto, projektowana szerokość jezdni wynosząca 5m spełnia wymagania wskazane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej.

Mając na uwadze możliwości projektowe  wynikające z szerokości pasa drogowego oraz przyjętą szerokość nawierzchni informuję, że zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu przewiduje na tej ulicy wprowadzenie strefy zamieszkania. Rozwiązanie to wprowadza ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zapewnia m.in. pierwszeństwo pieszego przed pojazdami.

Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Kresowej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego.

Rozwiązanie to uzyskało zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Z poważaniem,

Urszula Chrzanowska

Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Kategoria: Drogi 2
Pytanie: Andrzej, 2.3.2017

W udzielonym wywiadzie dla portalu "Legioniści.Com" z dnia 24 lutego 2016 roku podał Pan informację niezwykle korzystną dla swojego wizerunku, cytuję: "Zanim zostałem burmistrzem, pracowałem w biznesie." (Źródło: http://legionisci.com/news/66450_Burmistrz_Grodziska_Akademia_To_jest_kapitalna_rzecz.html Środa, 24 lutego 2016 r. godz. 21:33 ). W Wikipedii nie znalazłem odpowiedzi na pytania: 1) praca w biznesie - w jakiej branży?; 2) praca w biznesie - na jakim stanowisku?; 3) praca w biznesie - na czym polegała Pana praca?; 4) praca w biznesie - nazwa firmy i siedziba (REGON, NIP itp.)?; 5) praca w biznesie - od kiedy do kiedy (wystarczy kwartał i rok; od - do)? Uważam, że odpowiedź zainteresuje więcej niż jedną osobę. Będąc na Pana miejscu pofatygowałbym się nawet dla jednego wyborcy. Z poważaniem Andrzej

Szanowny Panie Andrzeju,

Wkracza Pan w sferę prywatności Burmistrza.  Pomimo, że Burmistrz nie ma obowiązku  informować o sprawach prywatnych,  które nie dotyczą  obecnie  pełnionej funkcji publicznej, to specjalnie dla zaspokojenia  Pańskiej  ciekawości, za zgodą Burmistrza, przekazuję poniższe informacje.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński w latach 1988 – 1992 pełnił funkcję  dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Książenicach,  a doświadczenia biznesowe  związane  są z rozwojem eksportu produktów rolnych na rynek Europy Wschodniej  i  Zachodniej.

Z poważaniem

Ewa Kania

Koordynator ds. informacji publicznej

Kategoria: Inne

Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

25.06.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy uważasz, że Stawy Walczewskiego są dobrą alternatywą dla okolicznych kąpielisk?

Tak

głosuj głosy: 41 (53.95%)

Nie

głosuj głosy: 23 (30.26%)

Nie wiem

głosuj głosy: 12 (15.79%)

Pogoda w Grodzisku:

Wszystkie galerie