Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Pytania do Burmistrza:

Wybierz kategorię lub wpisz poszukiwaną frazę:
Kategoria: Szukaj:
Pytanie: Izabela, 7.9.2015

Dzień dobry Prosze o informację,kto ustalo godziny pracy przedszkoli publicznych(przedszkole nr 5)oraz świetlicy szkolnej(szkoła nr 4).Jestem osobą pracująca i nie mam możliwości odbioru dzieci w wyznaczonych godzinach czyli do godziny 17, ponieważ pracuję poza miejscem zamieszkania do 17.Z tego co wiem to w Książenicach szkoła oraz przedszkole są dostosowane dla rodziców pracujących i są czynne do 18.

Szanowna Pani,

planowane godziny pracy placówki przedszkolnej czy świetlicy szkolnej określone są w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny, natomiast jeśli rzeczywiste potrzeby rodziców są inne, należy ten fakt zgłosić do dyrektora placówki. Dyrektor po zweryfikowaniu skali potrzeb w tym zakresie, a także możliwości lokalowych i kadrowych, może wystąpić do gminy o wydłużenie czasu funkcjonowania oddziału przedszkolnego lub świetlicy.

 

Pozdrawiam,

Ewa Burzyk

Dyrektor Biura Oświaty

Kategoria: Oświata
Pytanie: Andrzej, 4.9.2015

Jaka jest wartość wyprzedanego majątku gminnego przez radnych koalicji PSL (Ziemia Grodziska) + PO w latach 2006-2014 lub przez Zarząd Gminy ?

Szanowny Panie

Wszystkie dane dotyczące majątku gminy zawarte są w sprawozdaniach z wykonania budżetu na dany rok oraz w projektach uchwał budżetowych - zamieszczone na stronie BIP Urzędu. Gmina nie tylko sprzedaje, ale również inwestuje w nowy majątek, dokonuje zakupów (wydatków) majątkowych (m.in. zakup gruntów pod drogi czy inne inwestycje), następuje umorzenie środków trwałych, czy zmiany wartości gruntów itd.

W latach 2006-2014 wg. informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do projektu budżetu, sprawozdania) wartość "majątku gminy" wzrosła z kwoty 256.763.584 zł do kwoty 768.788.725 zł. w 2014 roku.

Z poważaniem,

Piotr Leśniewski, Skarbnik Gminy.

Kategoria: Budżet gminy
Pytanie: Andrzej, 4.9.2015

Proszę o listę 10 osób, które otrzymały nagrodę w UMiG Grodzisk Mazowiecki w roku 2014, zaczynając od najwyższej kwotowo i za co? Bez nazwisk, ale za to z podaniem nazwy komórki organizacyjnej i stopnia służbowego.Nie pytam się o nagrody Zarządu Gminy.

Szanowny Panie,

Zasady przyznawania nagród pracownikom Urzędu reguluje  Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 14.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Co do zasady informacje o wynagrodzeniu pracowników, w tym otrzymanych nagrodach, są poufne. Ponadto, jako należące do kategorii dóbr osobistych, są chronione przepisami ustawy – Kodeks cywilny. Podanie komórki organizacyjnej i stanowiska pracownika jednoznacznie identyfikuje osobę, więc podanie informacji, o które Pan prosi stanowiłoby naruszenie prywatności pracowników.

Pracownicy Urzędu, którzy zobowiązani są do ujawniania swoich dochodów, składają co roku oświadczenia majątkowe, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z poważaniem

Renata Dunaj, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Pytanie: Jadwiga, 24.8.2015

Szanowny p.Burmistrzu Jestem mieszkanką ul.Zacisze od 35 lat,płacę podatek.Chciałam zapytać kiedy władze miasta zajmą się nawierzchnią tej ulicy. Zapraszam Pana na swój balkon i ogródek żeby wdychać kurz.Po tylu latach ja i pozostali mieszkańcy MAMY DOŚĆ!Proszę o podjęcie konkretnych decyzji,może położenie płyt,asfaltu,koniecznie pogłębienie rowu który zanikł,zwalniacze,ograniczenie prędkości do 30 km.Prosimy o szybką odpowiedz bo zostaniemy zmuszeni do zablokowania dojazdu do dalszej części ulicy i osiedla. Z poważaniem mieszkańcy Nr.43,41,39,37,35 i 33.

Szanowna Pani Jadwigo,

informuję, że przebudowa ul. Zacisze jest w ujęta w Planie budowy ulic na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 2014-2018.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: Alicja Capiga, 11.8.2015

mieszkam na ulicy Chrzanowskiej. Od dwóch tygodni W GODZINACH NOCNYCH!!!!! (między godz. 2-4)odczuwamy straszny odór z oczyszczalni ścieków. Jest to trudne do wytrzymania zwłaszcza w okresie upałów. W nocy zamykamy okna i staramy się "przeżyć" ze smrodem w pomieszczeniu. prosimy o pomoc!!!!!!!!! ul. Chrzanowskiej (i okolic)

Szanowna Pani,

Z poczynionych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej źródłem uciążliwości zapachowej były/są prace prowadzone na oczyszczalni ścieków. Według informacji uzyskanych od pracowników oczyszczalni od połowy czerwca do 22 lipca były czyszczone otwarte baseny fermentacyjne tzw. OBF. Zapach prawdopodobnie jest związany z zalegającym osadem zmieszanym z piachem, który był wybierany koparką jak również pompą poprzez rozbijanie osadu wodą pod ciśnieniem. Osad o mniejszej zawartości wody zostanie wywieziony z terenu oczyszczalni, natomiast część  osadu uwodniona będzie leżała na poletkach w celu odparowania wody, a następnie zostanie usunięta. Ponadto pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska skontrolowali brzegi rzeki w rejonie zakładów przemysłowych pod kątem nielegalnego zrzutu ścieków. Podczas wizji w terenie nie stwierdzono śladów po wkopanych w ziemi drenach (brak charakterystycznych miejsc przesączania w skarpach rzeki), a także miejscach rozwijania węży (brak śladów pompowania w korycie rzeki np. mydlin, czy też innych substancji). Ponadto Pracownicy Oczyszczalni ścieków poinformowali, że zakończono wywożenie osadów i sytuacja powinna wrócić do normy.

Łukasz Kapuściak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Kategoria: Ochrona środowiska

Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Grodziska Karta Mieszkańca

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

10.02.2016 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Pogoda w Grodzisku:

Wszystkie galerie