Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Pytania do Burmistrza:

Wybierz kategorię lub wpisz poszukiwaną frazę:
Kategoria: Szukaj:
Pytanie: Mikołaj, 26.9.2014

Witam, Jestem mieszkańcem Grodziska i do pracy (Warszawa) dojeżdżam pociągiem. Od pewnego czasu (w szczególności ostatni tydzień - 22-26 IX) podroż do Warszawy jest istną katastrofą po 2h w każda stronę na trasie gdzie czas przejazdu to 40 min. Ze strony kolei brak jest jakiejkolwiek informacji. Pociągiem do pracy dojeżdża bardzo duża grupa mieszkańców Grodziska. Czy miasto planuje interweniować w tej kwestii na kolei w imieniu swoich mieszkańców? Z Żyrardowa uruchomiono komunikację zastępczą do Warszawy a z Grodziska nie. Wiem, że teraz jest remont torów i są utrudnienia, ale w związku z tym już został dość znacznie okrojony rozkład. Wystarczy, że pociągi będą jeździły zgodnie z nowym rozkładem ułożonym na czas remontu a nie po 2h w każda stronę. Wiem, że ta kwestia nie należny do zadań miasta ale mając na uwadze ilość mieszkańców Grodziska jadących codziennie do pracy pociągiem proszę o podjęcie działań.

Szanowny Panie,

W pełni podzielam Pana opinię w sprawie chaosu komunikacyjnego towarzyszącego każdorazowej zmianie rozkładu jazdy pociągów związanej z kolejną fazą modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź. W sprawie tej interweniowałem w Dyrekcji PKP PLK S.A. Region Centralny jako sprawcy ograniczeń ruchu wynikających ze zmniejszenia dostępu do infrastruktury torowej. W okresie największych przerw w ruchu pociągów została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa z Żyrardowa lub Grodziska Maz. do Pruszkowa poprzez wszystkie pośrednie przystanki kolejowe. Posunięcie to jest w pełni racjonalne gdyż po przesiadce w Pruszkowie na skoordynowany rozkładowo pociąg SKM, można kontynuować podróż w kierunku Warszawy, co zapewnia znacznie pewniejszą komunikację, niż autobusy bezpośrednie do Warszawy o długim i niekontrolowanym czasie przejazdu zatłoczoną drogą 719 w godzinach szczytu. W interwencji mojej domagałem się zwiększenia częstotliwości kursów autobusowej komunikacji zastępczej, oraz podjęcia działań organizacyjnych sprzyjających punktualniejszemu kursowaniu pociągów. Wprawdzie nie uzyskaliśmy jeszcze widocznej poprawy w rozkładowym kursowaniu pociągów po linii podmiejskiej 447, ale powiodło się wstrzymanie remontu na linii WKD, planowanego na październik i listopad br., co w pewnym stopniu zapewnia alternatywę komunikacyjną mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego.

Z poważaniem,

Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Kategoria: Komunikacja Miejska
Pytanie: Kamil, 24.9.2014

Dzień dobry, czy w związku z podjęciem Uchwały NR 792/2014 Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las, będzie brana pod uwagę możliwość budowy domów z dachem płaskim? Pozdrawiam

Szanowny Panie Kamilu

 

Informuję, że podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp jest początkiem złożonej procedury planistycznej.

Do  w/ w  procedury zbierane są wnioski zainteresowanych. Samo ustalenie rodzajów dachów (kąt nachylenie połaci dachowej, kolor itp.)

nastąpi na etapie sporządzania projektu planu. Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w wyznaczonych terminach.

Informację na temat wyłożenia, umieszczane będą na stronie internetowej Grodziska  w Biuletynie Informacji  Publicznej.

 

Z poważaniem

Paweł Dąbrowski Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Pytanie: Joanna, 15.9.2014

Ponawiam pytanie z 14 sierpnia: Witam, Chciałam zadać dwa pytania, jakie nasunęły się mi podczas uczestnictwa w sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Po pierwsze - dlaczego notorycznie nazywa się obszar Łąk terenem przemysłowym nie wspominając nic o charakterze mieszkalnym tej dzielnicy? Po drugie, dlaczego w zmieniony planie zagospodarowania przestrzeni dla terenu Łąk (jednostka F4) znajduje się zapis o powierzchni biologicznie czynnej poniżej 25%, BEZ USTALENIA MINIMALNEJ NORMY powierzchni biologicznej? Jaki jest powód, dla którego stwarzacie Państwo warunki, by w granicach miasta, przy zabudowie mieszkalnej, powstawała zabudowa zajmująca 100% powierzchni działki bez skrawa zieleni?

Szanowny Pani Joanno

 

Informuję, że Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp części terenu miasta jednostka F4 jest początkiem złożonej procedury planistycznej, Cytowany zapis „powierzchnia biologiczna czynna poniżej 25% nie jest parametrem, który ma się odnosić do całości opracowania. Plan zagospodarowania przestrzennego będzie wyznaczał strefy funkcjonalne takie jak: tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, mieszkaniowej, tereny zielone oraz tereny z przeznaczeniem pod inwestycje publiczne.Projekt mpzp będzie wykładany do publicznego wglądu

dla wszystkich zainteresowanych po uprzednim uzgodnieniu projektu z instytucjami zewnętrznymi. W terminie wyłożenia  oraz 14 dnia po jego zakończeniu będzie można składać uwagi do w/ w projektu.

 

Z poważaniem

Paweł Dąbrowski Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Pytanie: Monika, 3.9.2014

dzień dobry, W lipcu 2013 roku zwracałam sie z prosba o zamontowanie oswietlenia na ul. Praskiej w Grodzisku Maz. - poniżej odpowiedź: informuję, że Gmina sukcesywnie, w ramach zatwierdzonych na ten cel środków finansowych, projektuje i wykonuje oświetlenie ulic. Oświetlenie ul. Praskiej nie jest ujęte w obecnie obowiązującym planie zadań majątkowych na rok 2013. Sprawa będzie rozpatrywana przy ustalaniu budżetu na rok przyszły Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Zbliza sie koniec 2014 roku a oswietlenia nadal nie mamy. Potrzebne są 3, 4 latarnie wiec koszt inwestycji nie bedzie duzy. Uzaleznianie zamontowania oswietlenia nie powinno odbywać się na podstawie stwierdzenia, że zamieszkują ja niewielu mieszkańców bo nigdy nie bedzie ich dużo gdyz jest to niewielka ulica. Zbliza sie juz kolejna zima a więc znow dni są coraz krótsze - kiedy więc możemy sie spodziewać oswietlenia? pozdrawiam Monika

Szanowna Pani Moniko,

informuję, że oświetlenie ul. Praskiej nie jest ujęte w obecnie obowiązującym Planie zadań majątkowych na 2014 rok. Ewentualne uwzględnienie w/w inwestycji w Planie zadań majątkowych będzie rozpatrywane przy ustalaniu budżetów na przyszłe lata.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pytanie: Dariusz, 3.9.2014

Witam, Pan Burmistrz pismem o syg. OIT.7011.33.2014 w dn. 27.01.2014 zawarł informację: "Projekt oświetlenia na ulicy Reymonta został zlecony dnia 30.08.2014r. Przewidujemy, że oświetlenie zostanie zakończone łącznie z robotami drogowymi i kanalizacją deszczową w roku przyszłym." Proszę o informację na jakim etapie są prace w powyższej sprawie. Proszę również o odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób można zapoznać się z dokumentacją ww. inwestycji.

Szanowny Panie Dariuszu,

informuję, że Gmina jest w posiadaniu projektu budowlanego oświetlenia ul. Reymonta w Grodzisku Maz. Został złożony wniosek o wydanie na podstawie w/w projektu decyzji o pozwolenie na budowę, na którą obecnie oczekujemy.

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32a, pokój nr 104.

Z poważaniem

Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

170-lecie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

01.02.2015 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

14 czerwca 2015r.

Wszystkie galerie