Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Uznanie dziecka narodzonego lub poczętego

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
USC/01 Zgłoszenie urodzenia dziecka - akt urodzenia Karta usług

USC/02

Uznanie ojcostwa
Karta usług
USC/03 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Karta usług
USC/04 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC - akt małżeństwa Karta usług
USC/05 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Karta usług
USC/06 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Karta usług
Wniosek
USC/07 Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Karta usług
Wniosek
USC/08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Karta usług
Wniosek
USC/09 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
Wniosek
Wniosek
USC/10 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
USC/11 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
USC/12 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Karta usług
Wniosek
Wniosek
Wniosek
USC/13 Wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
USC/14 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Karta usług
Wniosek
USC/16 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek
USC/17 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wniosek
USC/18 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące Wniosek
USC/19 Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Wniosek
USC/20 Zgłoszenie pobytu stałego Wniosek

Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

170-lecie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

27.02.2015 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

14 czerwca 2015r.

Wszystkie galerie