Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Uznanie dziecka narodzonego lub poczętego

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
USC/01 Zgłoszenie urodzenia dziecka - akt urodzenia Karta usług

USC/02

Uznanie ojcostwa
Karta usług
USC/03 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Karta usług
USC/04 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC - akt małżeństwa Karta usług
USC/05 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Karta usług
USC/06
USC/07 Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Karta usług
Wniosek
USC/08 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Karta usług
Wniosek
USC/09
USC/10 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
USC/11 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
USC/12 Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Karta usług
Wniosek
Wniosek
Wniosek
USC/13 Wydawanie odpisów/zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Karta usług
Wniosek
USC/14 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Karta usług
Wniosek
USC/16 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek
USC/17 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wniosek
USC/18 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Wniosek
USC/19 Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad Wniosek
USC/20 Zgłoszenie pobytu stałego Wniosek

Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

24.03.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

rozbudowa Stawów Walczewskiego

głosy: 386 (50.00%)

wybudowanie bloków wielorodzinnych przy ul. Traugutta

głosy: 101 (13.08%)

rozbudowa Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie

głosy: 111 (14.38%)

remonty zabytkowych budynków sakralnych (kościół św. Anny i kościół w Izdebnie Kościelnym)

głosy: 72 (9.33%)

otwarcie Przestrzeni Kulturze Przyjaznej Galerii Dworcowej

głosy: 102 (13.21%)

Pogoda w Grodzisku:

Wszystkie galerie