Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

9listopada2017
Zwiększ swoją aktywność społeczno-zawodową.Otwórz się na zmiany!

Zwiększ swoją aktywność społeczno-zawodową.Otwórz się na zmiany!

Projektu współfinansowany przez UE w ramach EFS pn.”Otwórz się na zmiany!” nr. RPMA.09.01.00-14-7941/17, skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach takiej pomocy zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W ramach projektu oferujemy wsparcie psychologiczne, grupowe warsztaty samopomocowe połączone z doskonaleniem kompetencji społecznych, warsztaty doradczo-edukacyjne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe dostosowane do Uczestników oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, zwrot kosztów dojazdu , pomoce i materiały szkoleniowe.

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 6 osobowej, na terenie woj. mazowieckiego

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: Tel.: 797 566 118 e-mail: otworz-sie-na-zmiany@navigator.edu.pl

strona www: http://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/otworz-sie-na-zmiany

 

Maria Kiełbowicz
maria.kielbowicz@navigator.edu.pl

 

Materiał przesłany przez firmę Navigator International sp.z.o.o.Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.01.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie