Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Edukacja

W gminie Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 31 placówek przedszkolnych (9 publicznych i 22 niepublicznych), a także oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie z wychowania przedszkolnego korzysta w tych placówkach 2.161 dzieci.

Gmina jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowychgimnazjalnych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 5.823 dzieci:

- 4 przedszkola, 5 punktów przedszkolnych, oddziały „0” przy szkołach podstawowych - 1.279
- 7 szkół podstawowych - 3.274
- 3 gimnazja - 1.270


Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Obecnie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 27 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 1.169 dzieci:
19 przedszkoli, 3 punkty przedszkolne, oddział „0” przy szkole podstawowej - 882
4 szkoły podstawowe - 274

- 1 gimnazjum - 13

 


Szkoły powiatowe
Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego:
• Szkoła Podstawowa – 57 uczniów
• Gimnazjum – 64 uczniów
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 35 uczniów
• Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością – 15 uczniów


Grodziskie szkoły średnie połączone są w 3 zespoły szkół:

  • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2
  • Zespół Szkół nr 1
  • Centrum Kształcenia Praktycznego


Kształcą one profesjonalistów w dziedzinach:
mechaniki, mechaniki samochodowej, gastronomii, hotelarstwa i krawiectwa oraz przygotowują do egzaminów na wyższe uczelnie.

Wykształceniem młodzieży zajmuje się ogółem ponad 400-u pedagogów i nauczycieli.

Dzięki utworzeniu w Grodzisku punktu konsultacyjnego, zarówno młodzież, jak i dorośli, mają możliwość zdobycia wyższego wykształcenia w kierunku ekonomicznym i pedagogicznym w swoim miejscu zamieszkania. 


W mieście działa również 14 prywatnych szkół języków obcych. Dzieci uczęszczające do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusz Bairda mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie i jeszcze wielu innych instrumentach. Natomiast Publiczne Ognisko Plastyczne im Jana Skotnickiego udostępnia swoim słuchaczom pracownie: rysunku, malarstwa, interdyscyplinarną (grafika, ceramika, rzeźba w glinie, kolaż), wiedzy o sztuce oraz pracownię fotograficzną.

Na terenie gminy Grodzisk funkcjonuje 8 ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w których opieką objęto dzieci stwarzające szczególne problemy w wychowaniu, pochodzące przeważnie z rodzin o trudnej sytuacji społecznej. Z pomocy TPD stale korzysta około 250 wychowanków.


Przedszkole przy ul. GórnejUwarunkowania demograficzne oraz reforma systemu edukacji (obniżenie wieku szkolnego) wymagały podjęcia decyzji w sprawie zmian w infrastrukturze edukacyjnej. Wybudowano nowe przedszkole przy ul. Górnej (oddane do użytku – 1.09.2011 r.), 3 września 2012r. dzieci rozpoczęły naukę w Szkoły Podstawowej w Książenicach. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zdobyła tytuł Modernizacji Roku 2015 w kategorii Szkolnictwo.

 

Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Książenicach

 

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1

 

 

 

 

 

 

Aktualności


wszystkie aktualności >>>

 


Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
Adres: ul. 1 Maja 4 w Grodzisku Mazowieckim (budynek dworca PKP)
Telefon: (0-22) 463-46-55 do 58
Fax: (0-22) 755-53-27
Adres e-mail:grodzisk-oswiata@grodzisk.pl
Strona www:www.grodzisk-oswiata.pl


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

20.10.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosuj głosy: 32 (59.26%)

Nie

głosuj głosy: 15 (27.78%)

Nie wiem

głosuj głosy: 7 (12.96%)

Wszystkie galerie