Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Grodzisk w liczbach

Powierzchnia

Gmina Grodzisk Mazowiecki zajmuje powierzchnię 107 km2. W jej skład wchodzą: miasto Grodzisk Mazowiecki (1 319 ha) oraz 35 wsi.Klimat

Teren gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, podobnie jak cała Polska. Pogodę kształtują ścierające się masy powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Średnia temperatura lipca wynosi +18ºC, natomiast stycznia –2,5ºC. Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo zachodniego.

Ludność

Ogólna liczba ludności gminy wynosi 43 764 (stan na 31.12.2017r.), w tym:
- mieszkańcy miasta – 28732 osób
- mieszkańcy terenów wiejskich - 15032 osób


Gęstość zaludnienia – 409 osób/km².

Liczba mieszkańców w gminie stale rośnie i w ciągu 4 ostatnich lat zwiększyła się o 1978 osób, co ilustruje wykres.

Wzrost liczby mieszkańców to zasługa dwóch czynników:  dodatniego przyrostu naturalnego  oraz  dodatniego salda migracji.
W 2016 roku odnotowano narodziny 522 dzieci(o 33 dzieci więcej niż w ubiegłum roku)  i 416 zgonów.
Przyrost naturalny w 2016r.wyniósł 106 osób.

Najpopularniejsze imiona w 2016r.
Dziewczynki:
Hanna, Julia, Amelia, Maria.
Chłopcy:
Jakub, Jan, Antoni, Mikołaj.Infrastruktura techniczna (31.12.2015)

Wodociągi 317,6 km
(obszar miejski 119,3 km; obszar wiejski 198,3 km)
Kanalizacja 150,6 km
(obszar miejski 99,6 km ;obszar wiejski 51,0 km)
Oczyszczalnia ścieków
(wydajność)
14 000 m3/dobę
Drogi
(w tym utwardzone)
263km (119km)
Sieć gazowa
(długość gazociągów)
315,5km
Sieć energetyczna 817km

 

Szacunkowa liczba osób korzystających z sieci w Gminie Grodzisk Mazowiecki:

- wodociągowych - 35 517 os.

- kanalizacyjnych - 24 779 os.


PEŁNE UZBROJENIE DZIAŁEK

Największym priorytetem inwestycyjnym dla władz Grodziska jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Co roku ok. 30 % budżetu gminy przeznaczone jest na sukcesywne uzbrajanie terenów, budowę i modernizację dróg oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Obecnie już 86 % Mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej, a prawie 60 % z sieci kanalizacyjnej. W grudniu 2009 roku zakończyła się ogromna inwestycja, dofinansowana z unijnego Funduszu Spójności kwotą ok. 12 mln zł.
W efekcie wszystkie miejscowości w południowej części gminy zostały podłączone do wodociągu i kanalizacji.
Modernizacja oczyszczalni polegała na wybudowaniu nowych obiektów oraz modernizacji istniejących, celem zapewnienia biologicznego usuwania azotu i fosforu oraz uzyskania efektu oczyszczania ścieków zgodnego z wymaganiami przepisów polskich i Unii Europejskiej.Działalność gospodarcza


Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grodziskim na koniec 09.2017: 3,7%


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.01.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie