Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś


Inwestycje gminne

 

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jedną z najatrakcyjniejszych gmin do zainwestowania i osiedlenia się. Jednym z priorytetowych działań grodziskich władz jest stała rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Już dziś miasto szczyci się wodą z ujęć czwartorzędowych i oligoceńskich, oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną, rozbudowanymi sieciami: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telekomunikacyjną, a także zmodernizowanymi drogami, rozwiniętą komunikacją miejską, nowoczesnym szpitalem, basenem, boiskami sportowymi i halą sportową. Co roku z budżetu gminy na inwestycje przeznaczane jest około 25% środków finansowych (w 2012 roku - 28,5%, w 2013 roku - 23%).

W 2012 roku zakończono kilka istotnych dla mieszkańców gminy inwestycji.Rewitalizacja centrum miasta, która objęła modernizację Willi Radogoszcz, rewitalizację Stawów Goliana i Parku  im. hr. Skarbków, wpłynęła na nowy wizerunek Grodziska Mazowieckiego, obiekty odzyskały swoją świetność i zmieniły oblicze miasta.  Na realizację tej inwestycji wydano 19,7 mln złotych, z czego gmina pozyskała 17 mln dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Na terenie Parku im. hr. Skarbków powstał ogród różany z fontanną, ścieżki rowerowe, siłownia i nowoczesny plac zabaw.  Kolejne  nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku to Stawy Goliana z piękną roślinnością, ścieżkami spacerowymi, boiskami do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz  placem zabaw dla dzieci. Natomiast w zrewaloryzowanej, zabytkowej Willi Radogoszcz powstała galeria etnograficzna popularyzująca historię i tradycję Grodziska Mazowieckiego.

 

Ważną inwestycją była modernizacja miejskiej strefy gospodarczej, tj. Targowiska Miejskiego oraz sąsiadującej z nim ulicy. Wykonano nową nawierzchnię, wybudowano pawilon handlowy, a nad miejscem targowym zrobiono zadaszenie, co zapewniło komfortowe warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Klienci zyskali atrakcyjne miejsce, gdzie mogą robić zakupy. Estetykę targowiska wzbogaciły nasadzenia drzew i elementy małej architektury. Całość zadania pochłonęła blisko 13 mln złotych, z czego ponad 9 mln dofinansowała Unia Europejska.

Zakończono także budowę nowoczesnej Szkoły Podstawowej w Książenicach sfinansowaną z własnych środków gminy. Koszt tej inwestycji wyniósł 19 mln złotych. Plac pod inwestycję w drodze darowizny przekazała jedna z rodzin zamieszkujących w gminie Grodzisk Mazowiecki. Szkoła jest bardzo nowoczesna i pozbawiona barier architektonicznych. Powstał nowy budynek z zapleczem dydaktycznym. To najnowocześniejszy obiekt w gminie. Szkoła 6 klasowa, 2 klasy na każdym poziomie. W sumie uczy się w niej blisko 550 dzieci. Placówka dysponuje zapleczem sportowym, salą gimnastyczną, a także bieżnią, boiskiem sportowym i placem zabaw dla dzieci.

Kolejną inwestycją w 2012 roku była budowa drogi w strefie przemysłowej we wsi Natolin, na którą gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 2 mln zł, co stanowiło 75 % kosztów inwestycji. Budowa drogi do Strefy poprawiła atrakcyjność inwestycyjną gminy, gdyż otworzyła bezpośredni dostęp do działek o łącznej powierzchni 56 ha. W przyszłości będzie ona także odcinkiem łączącym drogę wojewódzką z obwodnicą Grodziska Maz.

Obecnie priorytetowymi działaniami inwestycyjnymi grodziskiego samorządu są  inwestycje drogowe. W 2013 roku na budowę i remont dróg z budżetu gminy przeznaczono prawie 14 mln złotych (w 2012 roku – 7,5 mln zł). Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach. Na sesji w lutym 2013 roku Rada Miejska zaakceptowała przedstawiony przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego plan inwestycyjnych zadań drogowych na lata 2014-2018 (więcej tutaj).

 

W 2015 r. zakończono modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1  przy ul. Kilińskiego w Grodzisku Mazowieckim.


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.02.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie