Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

ISO 9001-2008

W maju 2007r. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim uzyskał Certyfikat Nr: FS 519023, potwierdzający iż wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymogami normy ISO 9001:2000. Kolejne – przeprowadzane dwa razy do roku przez British Standards Institution (BSI) – audity nadzoru potwierdzały zgodność SZJ z wymaganiami normy i procedurami.

Misją Urzędu Miejskiego jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez profesjonalne realizowanie zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa, skuteczną obsługę organów samorządu gminnego oraz ciągły wzrost jakości świadczonych usług.
Doskonalenie funkcjonowania to stały kierunek działań, a celem Polityki Jakości jest:
1. realizacja powierzonych zadań administracyjnych sprawnie i bez zbędnej zwłoki,
2. podnoszenie satysfakcji i zadowolenia klienta poprzez ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
3. stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
4. podwyższanie standardów wyposażenia stanowisk pracy, w tym narzędzi informatycznych.

 

W listopadzie 2008r. nastąpiła zmiana dotychczasowej normy ISO, w związku z czym w 2009r. – po opublikowaniu polskiej wersji normy EN-PN-ISO 9001:2008 – Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością Ewa Stępień dostosowała obowiązującą w Urzędzie dokumentację SZJ do wymagań nowej normy.
Przeprowadzony w listopadzie 2009r. audit nadzoru BSI rekomendował wystawienie certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim z wymaganiami normy ISO 9001:2008.


"25 maja 2010r. firma BSI przeprowadziła audit recertyfikujący w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Przeprowadzony przegląd strategiczny obejmował okres od czerwca 2007r. do kwietnia 2010r.i kończył okres 3-letniego nadzoru. Efektem recertyfikacji poprzez przegląd strategiczny było wydanie załączonego certyfikatu rejestracji."


W maju 2013r. upłynął kolejny 3-letni okres funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością , zgodnego z wymaganiami ISDO 9001:2008 w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

Audit strategiczny – połączony z planowanym nadzorem – przeprowadzony przez BSI obejmował okres od maja 2010r. do kwietnia 2013r.

„Podczas auditu przedstawiono obiektywne dowody wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008. Stwierdzono duże zaangażowanie kierownictwa oraz personelu w realizację systemu zarządzania jakością, realizację polityki jakości.”

W wyniku recertyfikacji poprzez  audit strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat rejestracji:

 

W maju 2016 r. BSI przeprowadziła audit recertyfikujący, obejmujący lata 2013 – 2016, który potwierdził „skuteczność działania wszystkich elementów SZJ, umiejętność dostosowania się do wymagań klientów oraz stron zainteresowanych”.

W wyniku recertyfikacji poprzez przegląd strategiczny Urząd Miejski uzyskał poniższy certyfikat:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego wydanie IX


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

17.12.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie