Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

20kwietnia2017
Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 17.00

Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 17.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a, z następującym porządkiem dziennym obrad:

1.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.            Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
3.            Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała)
4.            Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok (uchwała)
5.            Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego (uchwała)
6.            Uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022” (uchwała)
7.            Wyrażenie zgody na użycie herbu gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)
8.            Przeprowadzenie referendum gminnego (uchwała)
9.            Utworzenie odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Maz. do przeprowadzenie referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017r. (uchwała)
10.            Wyrażenie zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chrzanów Duży (uchwała)
11.            Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Szkolnej (uchwała)
12.            Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chrzanów Mały (uchwała)
13.            Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (uchwała)
14.            Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
15.            Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
16.            Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
17.            Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
18.            Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Projekty uchwał w wersji elektronicznej w formacie pdf dostępne są w  www.bip.grodzisk.pl w zakładce Rada Miejska –Sesje Rady Miejskiej – Porządek obrad – VII kadencja - poprzez kliknięcie w odpowiednim punkcie porządku obrad.


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

22.10.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosuj głosy: 59 (66.29%)

Nie

głosuj głosy: 21 (23.60%)

Nie wiem

głosuj głosy: 9 (10.11%)

Wszystkie galerie