Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

17maja2017
Ogłoszenie nr 1  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 17 maja 2017 r.  w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

Ogłoszenie nr 1 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 17 m2 w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. przy ulicy Zielony Rynek 2 w okresie od dnia 1 września 2017 do dnia 30 czerwca 2018.

1. Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu odbędzie się dwuetapowo:

- w pierwszym etapie:

  • · zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 31 maja 2017 r. w sekretariacie

Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz., w dni robocze, w godzinach 9:00 – 15:00,

  • · otwarcie ofert nastąpi 1 czerwca 2017 r. o godz. 900,
  • · lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie 1

czerwca 2017 r. do godz. 1500 poprzez wywieszenie w siedzibie Szkoły Podstawowej

nr 4 w Grodzisku Maz., na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie,

- w drugim etapie:

  • · wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki czynszu w dniu

2 czerwca 2017 r. o godzinie 1200 w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku

Maz. (gabinet dyrektora szkoły).

2. Przystępujący do przetargu zobowiązani są przed przetargiem do pisemnego

potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w regulaminie przetargu oraz wzoru

umowy najmu.

3. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w

Grodzisku Maz. oraz na stronie internetowej: www.sp4grodzisk.home.pl

4. Najemcy gminnych lokali użytkowych niewywiązujący się z warunków umowy najmu

lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

5. Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne

określone w regulaminie.

6. Obiekt przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu

terminu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest kierownik gospodarczy –

pani Iwona Sobota.

7. Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 900-1500 pod numerem telefonu: 22 755 51 55.

8. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajmowany lokal wynosi 210 zł netto. Postąpienie wynosi minimum 10 zł. Do stawki czynszu najmu ustalonej w drodze licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dodane załączniki


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.11.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 417 (70.56%)

Nie

głosy: 113 (19.12%)

Nie wiem

głosy: 61 (10.32%)

Wszystkie galerie