Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

6lipca2017
Ogłoszenie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

Ogłoszenie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

Ogłoszenie

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

z dnia 06 lipca 2017 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr 561/2017 z dnia 28.06.2017r. Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej ogłaszam co, następuje:

§ 1

 

Z zasobu nieruchomości gminnych przeznacza się do wydzierżawienia do 31 sierpnia 2017r. część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0033-33 miasta Grodzisk Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 31/46 o powierzchni 0,0100 ha, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06.07.2017r. do dnia 26.07.2017r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A.

 

 

z up. BURMISTRZA,

 

 

Zastępca Burmistrza

Piotr Galiński

ogloszenie do komunikatow


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

21.11.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosuj głosy: 442 (69.83%)

Nie

głosuj głosy: 123 (19.43%)

Nie wiem

głosuj głosy: 68 (10.74%)

Wszystkie galerie