Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Organizacje Pozarządowe

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego wykazują dużą aktywność społeczną. W gminie działa ponad 50 różnorodnych organizacji pozarządowych . Świadczy to o dużej integracji i świadomości lokalnej wśród mieszkańców oraz ich zaangażowaniu w sprawy naszej „Małej Ojczyzny”.

Władze Gminy, dostrzegając potencjał i możliwości Organizacji Pozarządowych, dążą do zacieśnienia trwającej od kilku lat współpracy. Na drodze konsultacji społecznych opracowywane są "Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi", które wprowadzają jasne i czytelne rozwiązania, włączające Organizacje w system demokracji lokalnej oraz regulują zasady partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Organizacjami Pozarządowymi . Programy określają również priorytetowe obszary tej współpracy. Rokrocznie gmina powierza wykonywanie wielu zadań publicznych organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert.

Od 13 marca 2008r. - na mocy Zarządzenia Burmistrza Nr 134/2008 - koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest p. Ewa Stępień, Urząd Miejski p. 112, telefon kontaktowy 22 463 46 37.

Bank danych o grodziskich organizacjach:


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

17.12.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie