Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Plany zagospodarowania

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Stuidum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r.
Obowiązujące studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Prawo lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012 - Sesja 22 maja 2012 r - Uchwała 337/2012).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki w chwili obecnej obowiązuje 50 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie powierzchnię ok. 4710 ha co stanowi około 43,9% powierzchni gminy. 
W chwili obecnej trwa sporządzanie 36 planów miejscowych o łącznej powierzchni 2284 ha co stanowi ok. 21,3% powierzchni gminy.

Poniżej przedstawiono mapki pokaujące aktalnie obowiązujące i sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

PLANY OBOWIĄZUJĄCE (oryginał - 12,8 MB)

PLANY SPORZĄDZANE  (oryginał - 11,2 MB)

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Lp. Uchwała W sprawie Publikacja
1.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 440/98
z dnia 10 czerwca 1998 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrzanów Duży

tekst planu (3,3 MB)
rysunek planu (0,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 57 poz. 251 z 1998 r.

2.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 16/98
z dnia 16 grudnia 1998 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wólka Grodziska

tekst planu (2,8 MB)
rysunek planu (4,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego 
Nr 13 poz. 139 
z dnia 12 grudnia 1999 r.

3.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 277/2000
z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Opypy

tekst planu (15,6 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (2,0 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (3,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 7 poz. 75 
z dnia 23 stycznia 2001 r.

4.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 278/2000
z dnia 27 września 2000 r

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radonie

tekst planu (14,7 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (1,7 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (1,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 7 poz. 76
z dnia 23 stycznia 2001 r.

5.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 476/2002
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zapole położonego w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (5,8 MB)
rysunek planu (0,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7929 
z dnia 21 listopada 2002 r.

6.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 33/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodziska Mazowieckiego dla terenu położonego w rejonie ul. Słowackiego

tekst planu (1,4 MB)
rysunek planu (9,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 18 poz. 572 
z dnia 19 stycznia 2003 r.

7.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 66/2003
z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Duży

tekst planu (13,1 MB)
rysunek planu (3,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5615 
z dnia 12 sierpnia 2003 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 192/2011 (nr 32 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)

8.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 67/2003
z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marynin

tekst planu (10,9 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (1,6 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (1,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5616 
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

9.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 122/2003
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar stawów Goliana w Grodzisku Mazowieckim

tekst planu (2,4 MB)
rysunek planu (2,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 267 poz. 7016 
z dnia 18 października 2003 r.

10.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 147/2003
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Odrano Wola

tekst planu (2,6 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7965 
z dnia 29 listopada 2003 r.

11.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 150/2003
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (13,7 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (3,5 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (3,5 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (0,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 312 poz. 9022 
z dnia 16 grudnia 2003 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałami (zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy):
78/2011 (nr 31), 424/2012 (nr 36), 425/2012 (nr 37), 426/2012 (nr 38)

12.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 173/2003
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrzanów Duży

tekst planu (7,5 MB)
rysunek planu (0,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7973 
z dnia 29 listopada 2003 r.

13.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 250/2004
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrzanów Mały

tekst planu (7,3 MB)
rysunek planu (1,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 105 poz. 2559 
z dnia 6 maja 2004 r.

14.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki

tekst planu - część I (19,6 MB)
tekst planu - część II (19,5 MB)
tekst planu - część III (19,3 MB)
tekst planu - część IV (18,6 MB)
tekst planu - część V (13,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407 
z dnia 21 maja 2005 r.

14C.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk MazowieckiJednostka C:

rysunek planu - arkusz 1 (3,5 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (9,5 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (2,6 MB)
rysunek planu - legenda (1,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407 
z dnia 21 maja 2005 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 680/2010 (nr 29 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
14D.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk MazowieckiJednostka D:

rysunek planu - arkusz 6 (2,0 MB)
rysunek planu - legenda (1,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407 
z dnia 21 maja 2005 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 678/2010 (nr 28 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
14F.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki 
J
ednostka F:

rysunek planu - arkusz 1 (3,2 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (4,0 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (0,7 MB)
rysunek planu - legenda (0,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407 
z dnia 21 maja 2005 r.

15.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 439/2005
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (4,2 MB)
rysunek planu (0,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 158 poz. 5027 
z dnia 5 lipca 2005 r.

16.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 458/2005
z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi: Chlebnia i Natolin

tekst planu (7,9 MB)
rysunek planu (2,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 154 poz. 4859 
z dnia 29 czerwca 2005 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 192/2011 (nr 32 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
17.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 481/2005
z dnia 24 sierpnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały

tekst planu (14,7 MB)
rysunek planu (1,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10632 
z dnia 21 grudnia 2005 r.


Uch. Rady Miejskiej
Nr 518/2005
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym (rysunek planu) do uchwały nr 481/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (1,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10634 
z dnia 21 grudnia 2005 r.

18.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 616/2006
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Mościska

tekst planu (1,0 MB)
rysunek planu (6,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 144 poz. 4745 
z dnia 26 lipca 2006 r.

19.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 643/2006
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (0,7 MB)
rysunek planu (0,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 208 poz. 7886 
z dnia 12 października 2006 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 427/2012 (nr 39 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
20.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 70/2007
z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Szczęsne

tekst planu (2,2 MB)
rysunek planu (1,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 130 poz. 3423
z dnia 10 lipca 2007 r.

21.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 121/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (0,5 MB)
rysunek planu (0,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 193 poz. 5398 
z dnia 26 września 2007 r.

22.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 122/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Kałęczyn

tekst planu (1,4 MB)
rysunek planu (5,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 216 poz. 6211 
z dnia 26 października 2007 r.

23.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 161/2007
z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Odrano-Wola

tekst planu (2,0 MB)
rysunek planu (4,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 10 poz. 322 
z dnia 4 lutego 2008 r.

24.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 222/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Czarny Las

tekst planu (2,3 MB)
rysunek planu (3,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 86 poz. 3087 
z dnia 30 maja 2008 r.

25.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 287/2008
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Janinów

tekst planu (1,6 MB)
rysunek planu (4,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 125 poz. 4395 
z dnia 26 lipca 2008 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 526/2013 (nr 41 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
26.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 310/2008
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki Jednostka „A”

tekst planu (9,6 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (5,0 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (5,3 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (5,2 MB)
rysunek planu - arkusz 4 (5,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 181 poz. 6472 
z dnia 23 października 2008 r.


Uch. Rady Miejskiej
Nr 335/2008
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki - Jednostka A

tekst uchwały (1,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 196 poz. 7175 
z dnia 18 listopada 2008 r.


UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 549/2013 (nr 42 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
27.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 670/2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „E”

tekst planu (3,7 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (4,1 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (5,4 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (4,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3958 
z dnia 3 września 2010 r.

28.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 678/2010
z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D

tekst planu (6,3 MB)
rysunek planu (7,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3960 
z dnia 3 września 2010 r.

29.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 680/2010
z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka C1

tekst planu (4,6 MB)
rysunek planu (6,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3961
z dnia 3 września 2010 r.

30.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 689/2010
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”

tekst planu (3,5 MB)
rysunek planu (2,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 198 poz. 5570 
z dnia 29 listopada 2010 r.

31.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 78/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,8 MB)
rysunek planu (0,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 26 poz. 840 
z dnia 28 lutego 2011 r.

32.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 192/2011
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (2,8 MB)
rysunek planu (3,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 200 poz. 6035 
z dnia 2 listopada 2011 r.

33.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 338/2012
z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (4,7 MB)
rysunek planu (10,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4333 
z dnia 23 maja 2012 r.

34.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 354/2012
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

tekst planu (2,1 MB)
rysunek planu (5,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5762
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

35.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 423/2012
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - etap I

tekst planu (0,9 MB)
rysunek planu (2,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8210 
z dnia 28 listopada 2012 r.

36.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 424/2012
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,8 MB)
rysunek planu (3,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8211 
z dnia 28 listopada 2012 r.

37.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 426/2012
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Koncertowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,7 MB)
rysunek planu (1,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8213 
z dnia 28 listopada 2012 r.

38.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 427/2012
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (1,1 MB)
rysunek planu (5,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8214 
z dnia 28 listopada 2012 r.

39.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 496/2013
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2

tekst planu (3,9 MB)
rysunek planu (9,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4629 
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

40.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 529/2013
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki - obszar III

tekst planu (1,4 MB)
rysunek planu (6,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5551
z dnia 10 maja 2013 r.

41.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 549/2013
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 - etap I

tekst planu (1,7 MB)
rysunek planu (3,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5719 
z dnia 24 maja 2013 r.

42.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 607/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz części wsi Marynin – w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (1,24 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9890 
z dnia 1 października 2013 r.

43.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 608/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz części wsi Odrano Wola – w rejonie ul. Amarantowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (0,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10360 
z dnia 17 października 2013 r.

44.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 609/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3

tekst i rysunek planu (0,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10361 
z dnia 17 października 2013 r.

45.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 684/2014
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap I

tekst planu (5,43 MB)
rysunek planu (6,99 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3245 
z dnia 31 marca 2014 r.

46.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 685/2014
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (10,8 MB)
rysunek planu (13,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4551 
z dnia 5 maja 2014 r.

47.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 723/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zabłotnia w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (8,43 MB)
rysunek planu (8,05 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5246
z dnia 26 maja 2014 r.

48.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 724/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1

tekst i rysunek planu (11,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5937
z dnia 11 czerwca 2014 r.

49.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 725/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3

tekst planu (2,55 MB)
rysunek planu (4,29 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5247
z dnia 26 maja 2014 r.

50.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 759/2014
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (0,97 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6706
z dnia 10 lipca 2014 r.

51.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 760/2014
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (1,42 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6707
z dnia 10 lipca 2014 r.

52.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 761/2014
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (2,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6708
z dnia 10 lipca 2014 r.

53.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 77/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6

tekst i rysunek planu (1,51 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2936
z dnia 30 marca 2015 r.

54.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 78/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

tekst i rysunek planu (0,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2937
z dnia 30 marca 2015 r.

55.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 81/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap I

tekst planu (1,74 MB)

rysunek planu (9,15 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2938
z dnia 30 marca 2015 r.

56.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 83/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,7 MB)

rysunek planu (5,75 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3892
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

57.

Uch. Rady Miejskiej
Nr 133/2015
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

tekst i rysunek planu (2,47 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3345
z dnia 10 kwietnia 2015 r.


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.02.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie