Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Pytania do Burmistrza:

Wybierz kategorię lub wpisz poszukiwaną frazę:
Kategoria: Szukaj:
Pytanie: Natalia, 15.11.2017

Chciałabym dowiedzieć się, które przedszkole jest rejonowym dla dzieci mieszkających przy ulicy Malinowej.

Pani Natalio,

obwody dotyczą dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, czyli dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat.

Przedszkola są ogólnodostępne i nie mają określonych obwodów. Podczas rekrutacji można składać wniosek do dowolnego przedszkola na terenie gminy, które oferuje miejsca dla danej grupy wiekowej.

 

Pozdrawiam,

Ewa Burzyk

Dyrektor Biura Oświaty

Gminy Grodzisk Mazowiecki

Kategoria: Oświata
Pytanie: Tomasz, 9.11.2017

Szanowny Panie Burmistrzu. Jako mieszkaniec ul. Dalekiej mam już serdecznie dość bałaganu jaki tu panuje. Developer buduje osiedle zamiast odtworzenia dawnego parku ok niech sobie budują, ale bałagan jaki przy tym robią na ulicy Dalekiej/Mokronoskich to już szczyt. Zapylenie i zanieczyszczenie błotem na głównej ulicy dojazdowej do urzędu i szpitala robią wspaniałą reklamę wizerunkowi Miasta. Może ktoś by to wreszcie posprzątał i poinformował wykonawcę o nie zanieczyszczania dróg i dbaniu o porządek. Mieszka Pan niedaleko, naprawdę nie razi to Pana, nie widzi Pan tego?

Szanowny Panie,

Rzeczywiście każdej budowie towarzyszą pewne trudności, które uprzykrzają życie mieszkańcom, ale niewątpliwie nowe inwestycje służą rozwojowi miasta. Ulica Daleka jest często kontrolowana przez patrole Straży Miejskiej. Zwracamy szczególną uwagę także na zanieczyszczenia powodowane przez pojazdy budowy stosując w uzasadnionych przypadkach odpowiednie sankcje prawne oraz zobowiązując do oczyszczenia drogi i przywrócenia stanu użyteczności. Zdajemy sobie oczywiście sprawę iż błoto na drodze nie wygląda estetycznie, to przede wszystkim także stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców.

 

 

Z poważaniem,

Dariusz Zalesiński

Komendant Straży Miejskiej

w Grodzisku Mazowieckim

Pytanie: Agata, 9.11.2017

Dzień dobry, proszę o interwencję na ul. cichej/wólczyńskiej. wiecznie stoją tam samochody tamujące ruch, nie ma tak jak przejechać. Może warto tam postawić zakaz zatrzymywania?

Szanowna Pani,

dziękuję za informację dotyczącą ul. Cichej. Rzeczywiście parkujące pojazdy ograniczają widoczność i niepotrzebnie spowalniają ruch. Naszym zdaniem sytuacja w tym rejonie jest pod tym względem bardzo trudna i związana przede wszystkim z brakiem odpowiedniej ilości parkingów w porównaniu do obecnego stanu posiadania pojazdów przez Naszych mieszkańców. Zastanawialiśmy się też wspólnie z radnymi jak temu można zaradzić, ale przy tak gęstej zabudowie sytuacja mieszkańców jest aktualnie niemal patowa. Przekazaliśmy oczywiście do Zarządu Dróg Gminnych właściwy wniosek dot. ustawienia znaku B-36 lub B-35.

 

Z poważaniem,

Dariusz Zalesiński

Komendant Straży Miejskiej

w Grodzisku Mazowieckim

Pytanie: Agata, 9.11.2017

Dzień dobry, proszę aby straż miejska monitorowała teren po zmroku przy obrońców getta za blokiem nr 12 tzw. "dziki parking". Jest tam ciemno, różni ludzie przesiadują, piją, awanturują się i śmiecą. Wieczorami strach tam przechodzić do samochodu.Wiem, że chyba teren jest prywatny ale warto by tam postawić jakąś latarnię, aby "odstraszała" osoby, które tam sterczą nocami.

Szanowna Pani,

Funkcjonariusze Straży Miejskiej znają to miejsce i faktycznie teren jest prywatny. Najczęściej są to klienci pobliskiego lokalu. Uprzejmie prosimy w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji o informację telefoniczną do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatny nr tel. 986 lub do Policji  tel. 112. Funkcjonariusze zajmą się tym problemem.

 

Z poważaniem,

Dariusz Zalesiński

Komendant Straży Miejskiej

w Grodzisku Mazowieckim

Pytanie: Beata, 8.11.2017

Panie Burmistrzu jestem mieszkanką byłej ulicy Przodowników Pracy a obecnie Piękna.Bardzo ładnie na spotkaniu w czerwcu obiecywał Pan że w związku ze zmianą nazwy ulicy my jako mieszkańcy nie poniesiemy żadnych kosztów ,a tu proszę wymiana prawa jazdy sto złotych dowód rejestracyjny pięćdziesiąt złotych,opłata w księgach wieczystych pięćdziesiąt złotych.Przecież to żadne koszty tylko wyciąganie pieniędzy ,czy my chcieliśmy zmiany ulicy.Tylko jeden płaci w wydziale komunikacji a drugi trafia na normalnych pracowników znających przepisy i jest zwolniony z opłat.Złożyłam pokwitowania z wydziału komunikacji do Urzędu Miasta i dostałam odmowę zwrotu kosztów . Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić ten bałagan ,bo na razie to każdy doradza w urzędach co innego . Przypominam o tabliczkach ,które Pan obiecał .Pozdrawiam mieszkanka Grodziska Mazowieckiego.

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do Pani pytań, wyjaśniam że po poddaniu analizie prawnej możliwości zwrotu kosztów za wymianę prawa jazdy, dowodu osobistego oraz zmian w ewidencjach, stanowisko prawne wygląda następująco: - W odniesieniu do prawa jazdy ustawa o kierujących pojazdami stanowi, że prawo jazdy jest wydawane przez starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (art.10 ust.1). Analogiczne zasady mają zastosowanie w przypadku wymiany dokumentu prawa jazdy, bez względu na przyczynę, z którą związana jest wymiana (art.124 ust.8 ustawy o kierujących pojazdami, par.2 ust.3 rozporządzenia w sprawie wymiany prawa jazdy). Do uiszczenia przedmiotowych opłat zobowiązana jest osoba zainteresowana składająca wniosek o wymianę dokumentu. - W odniesieniu do zmiany operatu ewidencyjnego gruntów dokonuje właściciel/władający nieruchomością, przy czym czynność ta nie podlega opłacie skarbowej (art.3 ustawy o opłacie skarbowej, art.22 ust.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne). Uiszczenia stosowanej opłaty wymaga natomiast wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, a do jej zapłaty zobowiązana jest osoba ubiegająca się o taki wpis (załącznik nr 5 rozporządzenia w sprawie opłat za wykonanie wypisów). Wyżej powołane regulacje wskazują, iż podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłat związanych z wymianą dokumentów, zgłoszeniem zmiany danych, uzyskaniem odpisu czy wypisu z odpowiedniej ewidencji jest wnioskodawca (osoba zainteresowana), tj. odpowiednio: posiadacz dowodu osobistego, posiadacz prawa jazdy, właściciel nieruchomości. Jednocześnie przepisy te nie przewidują możliwości zwrotu powyższych kosztów przez gminę w sytuacji gdy konieczność zmiany danych jest następstwem podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały zmieniającej nazwę ulicy czy numerację. W świetle ustawy o finansach publicznych refundacja kosztów związanych z wymianą dokumentów, aktualizacją danych w ewidencjach czy uzyskaniem odpisu/wypisu dokumentu przez mieszkańców w związku ze zmianą administracyjną adresu nieruchomości nie wchodzi w zakres zadań publicznych gminy. Stąd też gmina nie jest uprawniona do zwrotu przedmiotowych kosztów.

Pozdrawiam,

Rafał Strzeszewski Kierownik/Z-ca Skarbnika Referat Ekonomiczno-Finansowy Wydział Finansowy

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

tel. (22) 463-46-47

pok. nr 108

 

W uzupełnieniu do zamieszczonej dnia 8 listopada informacji o możliwości zwrotu kosztów za wymianę prawa jazdy, dowodu osobistego oraz zmian w ewidencjach, informuję iż w sytuacji kiedy zmiana nazw ulicy stanowiła  upamiętnienie osoby, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, lub go propagujący, zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w myśl  art. 5 ustawy „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.” Ponadto „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”.

z poważaniem,

Rafał Strzeszewski, Kierownik/Z-ca Skarbnika Referat Ekonomiczno-Finansowy Wydział Finansowy

Kategoria: Budżet gminy

Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

21.11.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosuj głosy: 442 (69.83%)

Nie

głosuj głosy: 123 (19.43%)

Nie wiem

głosuj głosy: 68 (10.74%)

Wszystkie galerie