Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Reagowanie na zagrożenia

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych  wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Telefon: 22 463 46 52.

TELEFONY ALARMOWE

TELEFON  ALARMOWY W SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ      112
POGOTOWIE RATUNKOWE                  999 22 734-02-02
POLICJA                                                     997 22 755-60-10 DO 13
STRAŻ POŻARNA                                     998 22 755-52-37
STRAŻ MIEJSKA                                       986 22 755-54-31
POGOTOWIE ENERGETYCZNE           991 22 755-51-36 (7 – 15H)
POGOTOWIE GAZOWE                           992 22 755-26-32 (7 – 15H)
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE             994 22 724-30-36
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO            987 22 595-13-00


Procedura zgłaszania zdarzenia

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu
 • rodzaj i miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsca)
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 • Przyjmujący może zażądać:
 • potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji

 

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ - poradnik

NIC SIĘ NIE STAŁO, ALE NA WSZELKI WYPADEK…

I KROK – przygotowania

 • razem z rodziną przedyskutuj co robić w przypadku zagrożenia, by zmniejszyć ewentualne szkody Swojego domu.
 • rozważ dwie sytuacje:
  - rodzina w domu
  - rodzina poza domem
 • ustal „skrzynkę kontaktową” z osobą zamieszkała w innej miejscowości
 • umieść przy telefonie w domu spis numerów alarmowych
 • spotkaj się ze swoimi sąsiadami – razem ustalcie „sąsiedzki plan alarmowy”

II KROK - zabezpieczenia

 • uzgodnij z rodziną w jakiej sytuacji dzwonić do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
 • ustalcie jak i gdzie zamyka się dopływ wody, prądu i gazu
 • zaopatrz się w polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje Ci  poniesione straty
 • zaplanuj drogi ewakuacyjne
 • co pół roku odpytaj domowników z zasad zachowania się podczas zagrożenia
 • skompletuj zestaw awaryjny – rzeczy, które są niezbędne w momencie zagrożenia
 • ważne dokumenty przechowuj w stałym  miejscu, najlepiej w bezpiecznym pojemniku

 

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  SIŁAMI NATURY

 1. Burze, gradobicia i porywiste wiatry
 2. Podtopienia
 3. Upały
 4. Śnieżyce i mrozy

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  DZIAŁANIEM CZŁOWIEKA

 1. Pożar
 2. Porażenie prądem
 3. Niewypały, niewybuchy

ZAGROŻENIA BĘDĄCE NASTĘPSTWEM AWARII TECHNICZNYCH

 1. Zagrożenie chemiczne
 2. Zagrożenie radiacyjne
 3. Katastrofa budowlana
 4. Awaria energetyczna

EWAKUACJA

 

 


 Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

20.01.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie